Program


  1. Profil pacjenta z przewlekłymi chorobami neurologicznymi
  2. Opis przypadku pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym
  3. Postępowanie z pacjentem neurologicznym
  4. Schemat postępowania w leczeniu żywieniowym
  5. Przyjrzymy się z jakimi trudnościami boryka się personel medyczny, mali pacjenci oraz ich rodzice.
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40